DogDay

DogDay

“You cannot share your life with a dog and not know perfectly well that animals have personalities, minds and feelings.” – Dr. Jane Goodall #NationalDogDay

 

dr jane goodall

Jane Goodall richtte het Jane Goodall Instituut op in 1977 vanuit de gedachte dat mens, dier en milieu een eenheid vormen, en dat ieder individu een verschil kan maken.

Wereldwijd inspireren wij mensen om het verschil te maken voor een gezonde planeet. Wij hebben een globaal netwerk opgezet van jonge mensen die zich inzetten voor mens, dier en milieu in hun eigen gemeenschap.

Jane Goodall. Eén van de grootste bijdragen van Goodall was de ontdekking dat chimpansees werktuigen maken én gebruiken. Sommige chimpansees gebruiken takjes en twijgen om termieten te vangen. De twijgjes worden in gaten gestoken waar zich termieten bevinden. Het twijgje wordt vervolgens met termieten bedekt, en teruggetrokken en leeggegeten door de chimpansee. Tot deze ontdekking werd gedacht dat alleen mensen werktuigen gebruikten.

Verder ontdekte ze dat chimpansees soms vlees eten, gemeenschappelijk op jacht gaan en oorlog voeren met andere apensoorten en groepen chimpansees.

In tegenstelling tot de toen gangbare praktijk van het toekennen van nummers, gaf Goodall namen aan dieren. Deze vermenselijking betekende een breuk met de toenmalige wetenschappelijke traditie, die erg argwanend stond tegen beschrijvingen van chimpanseegedrag in termen van menselijke drijfveren en emoties. Haar benadering bleek echter zeer vruchtbaar en wordt door ethologen tegenwoordig vrij algemeen toegepast.

Jane Goodall zet zich in voor de mensapen en het behoud van de mensapen (het zogenaamde Great Ape Project). Ze is ambassadeur voor de Verenigde Naties sinds 2002. Ze werd benoemd tot Dame of the British Empire (DBE) tijdens een ceremonie in Buckingham Palace in 2004. In januari 2006 ontving Goodall voor haar inspanningen UNESCO’s zestigste verjaardagsmedaille.

Bewaren

Bewaren

Reacties zijn gesloten.